VKP sanāksmju dienaskārtības

Lūgums ievērot zemāk minēto:
Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības un Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības pasākumos, t.sk. Vienotās konsultatīvās padomes un darba grupu sanāksmēs
no Konkurences likuma viedokļa
nav pieļaujama apmaiņa ar tirgus dalībnieku sensitīvu un stratēģisku informāciju,
kas nav publiski pieejama, piemēram:
–  informāciju saistītu ar cenām,
–  pasūtītāju sarakstiem, pārdošanu, tirdzniecības plāniem,
–  ražošanas izmaksām,
–  apjomiem, jaudām, kvalitāti un apgrozījumu,
– riskiem, ieguldījumiem un tehnoloģijām,
-pētniecības programmām un to rezultātiem.
Sanāksmes dalībniekus, kas nav gatavi šos nosacījumus ievērot, lūdzam nekavējoties sanāksmi pamest.