Vienotā konsultatīvā padome (VKP)

Kokmateriālu pircēju un pārdevēju vienotā konsultatīvā padome solidāri pārstāv un aizsargā Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības un Latvijas kokmateriālu pārdevēju biedrības biedru un asociēto biedru intereses, ar mērķi veicināt vienotas, caurskatāmas, kvalitatīvas un precīzas mežsaimniecības un kokrūpniecības produkcijas uzmērīšanas, novērtēšanas un uzskaites sistēmas efektīvu pilnveidošanu.

VKP sanāksmes un darba grupas

Vienotās konsultatīvās padomes (VKP) normatīvie dokumenti