Vai zināji?

Ir izveidotas Latvijas Kokmateriālu pircēju un Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības, lai vienotu kopīgas kokmateriālu pircēju/pārdevēju intereses un kliedētu sašķeltību kokmateriālu uzmērīšanas vidē.

Vēlies sistēmas izveidē piedalīties arī tu? Tad sazinies ar mums vai arī ar kādu no biedrību vadītājiem.

BIEDRĪBU NODIBINĀJUMA MĒRĶIS:

PĀRSTĀVĒT, AIZSARGĀT KOKMATERIĀLU PIRCĒJU UN PĀRDEVĒJU TIESĪBAS UN INTERESES; AR SAVU DARBĪBU VEICINĀT NEATKARĪGAS, VIENOTAS, KVALITATĪVAS UN PRECĪZAS MEŽSAIMNIECĪBAS UN KOKRŪPNIECĪBAS PRODUKCIJAS UZMĒRĪŠANAS, VĒRTĒŠANAS UN UZSKAITES SISTĒMAS PILNVEIDOŠANU, KĀ ARĪ TEHNOLOĢISKO IEKĀRTU METROLOĢIJAS SISTĒMAS ATTĪSTĪBU BALTIJĀ.LATVIJAS KOKMATERIĀLU

 PircējU BIEDRĪBA

Adrese: Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV-1004

Kontakti: 
Valdes loceklis
Juris Menniks

Latvijas kokmateriālu pircēju Biedrības biedri un asociētie biedri:LATVIJAS KOKMATERIĀLU

 PĀRDEVĒJU BIEDRĪBA

Adrese: Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV-1004

Kontakti: 
Valdes loceklis
Grigorijs Rozentāls

Latvijas Kokmateriālu pārdevējU BIEDRĪBAS BIEDRI un asociētie biedri:

 .