SIA LKUUV un SIA VMF LATVIA organizētais pieredzes apmaiņas brauciens „Kokmateriālu plūsmas procesa organizēšana un tā IT atbalsts Somijā" 2017. gada 16-18. oktobris

Pieredzes apmaiņas brauciena mērķis bija iepazīties ar kokmateriālu plūsmas procesu organizēšanu un tā IT atbalstu Somijā. Brauciena ietvaros tika apmeklēti vadošie Somijas meža nozares uzņēmumi: Metsä Group, MTK, UPM un Stora Enso.

Pirmais uzņēmums, ko apmeklējām bija Metsä Group. Metsä Group īpašnieks ir Metsäliitto kooperatīvs, kura biedru skaits ir sasniedzis 104 tūkstošus un tie ir Somijas privāto mežu īpašnieki. 2016. gadā uzņēmuma apgrozījums sasniedza 4,7 miljardus eiro. Uzņēmums katru gadu iepērk apmēram 30 miljonus m3 koksnes. Trimble cenšas nodrošināt maksimāli efektīvu datu plūsmu, neizmantojot papīru un dokumentus, bet gan datu savākšanu un pārsūtīšanu digitāli, izmantojot mobilās iekārtas.

Otrajā dienā brauciena dalībnieki tikās ar MTK un UPM pārstāvjiem.

MTK ir organizācija, kas pārstāv lauksaimniekus, mežu īpašniekus un lauku uzņēmējus Somijā. Organizācijas biedru skaits ir apmēram 330 tūkstoši. MTK uzrauga Eiropas Savienības lauksaimniecības, mežu un vides politiku, kā arī pārvērš biedru vēlmes un vajadzības priekšlikumos.

UPM ir koksnes pārstrādes komplekss, kurā no apaļkoksnes tiek ražots papīrs un celuloze, kokmateriāli, bioenerģija, bioloģiskā degviela un bioķīmiskie preperāti. 2016. gadā koksnes plūsmas (no meža uz rūpnīcu) pieaugums bija 27 miljoni m3. Uzņēmuma apgrozījums 2016. gadā sasniedza 9,8 miljardus eiro. Mazāk kā 10 % no ikgadējā koksnes pieprasījuma tiek piegādāts no UPM piederošajiem mežiem.

Trešajā dienā brauciena dalībnieki viesojās uzņēmumā Stora Enso galvenajā mītnē. Tiek prognozēts, ka nākotnē pieprasījums pēc atjaunojamām izejvielām būs arvien lielāks, tādēļ koksnes pieprasījums palielinās. Stora Enso mērķis ir aizstāt neatjaunojamās izejvielas ar koksni. 2016. gadā kopējais koksnes iepirkuma lielums sasniedza 23 miljonus m3 (ar mizu), neto apgrozījums bija 1074 miljonu eiro apmērā. Koksnes iepirkuma reģioni ir Somijas ziemeļi, austrumi un dienvidi.