Sample Page

Papīrmalkas, tehnoloģiskās koksnes un malkas kvalitātes prasības/apraksts

  • PDF (apstiprināts VKP 26.05.2021.)

Apses un melnalkšņa zāģbaļķu kvalitātes prasības/apraksts

  • PDF (projekts)

Skuju un lapu koku taras kluču, priedes un egles III šķiras zāģbaļķu, sauskaltušu skuju koku taras kluču un sauskaltušu skuju koku III šķiras zāģbaļķu kvalitātes prasības/apraksts

  • PDF (projekts)