Vienotas kokmateriālu plūsmas pārvaldības atbalsta sistēmas izstrāde efektīvākai mežsaimniecības attīstībai Latvijā

Projekta Nr. 18-00-A01612-000019

Nākamā EIP vadības grupas sanāksme plānota:

01.04.2021.

 .