Pēdējās izmaiņas lapas privātuma politikā veiktas 02.03.2022.)

Vispārīgie noteikumi

SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība”, Reģ. Nr.  43603025478 privātuma politika (turpmāk – politika) nosaka to, kādus personas datus un kādiem nolūkiem SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” apstrādā, tajā skaitā nosaka personas datu apstrādes apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un citus ar personas datu aizsardzību saistītus jautājumus.

Apmeklējot  SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” interneta vietni, vai kā citādi sniedzot informāciju par sevi, tiek uzskatīts, ka persona ir iepazinusies, izlasījusi un sapratusi SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” privātuma politiku. Ja persona nepiekrīt SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” privātuma politikai, tad persona nedrīkst izmantot šo mājas lapu.

Visa informācija, ko persona sniedz SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība”, ir brīvprātīgi sniegta. Persona pati atbild par sniegto datu un informācijas pareizību, atbilstību, kā arī piemērojamību.

Kontaktinformācija ar personas datu SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” apstrādi saistītos jautājumos ir santa.celma@lkuuv.lv

Politikas piemērošana

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

1. fiziskām personām – SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” potenciālajiem, esošajiem un bijušajiem sadarbības partneriem;

2. datu apstrādātājiem, kuri saņem vai nodod datus, vai ir kā citādi iesaistīti SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” pakalpojumu sniegšanas procesā un kuri ir nepieciešami, lai personai tiktu nodrošināta pienācīga un pilnvērtīga pakalpojumu sniegšana;

3. SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” uzturētās interneta mājaslapas apmeklētājiem.

SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” rūpējas par personas privātumu un datu aizsardzību, ievēro personas tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, Eiropas Savienības datu aizsardzības regulām un Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu aizsardzības jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē persona sniedz savus datus (SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” interneta mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Mājas lapā pieejamā informācija, kur minēts personas vārds, uzvārds un uzņēmums (kā arī attēli, kuros redzama konkrētā persona), ir iepriekš saskaņota ar konkrēto personu.

Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.) un nolūkiem var tikt noteikti papildu, konkrēti noteikumi, par ko persona tiek informēta brīdī, kad viņa sniedz attiecīgus datus SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība”.

Datu drošība un nodošana trešajām personām

SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” nodod personas datus trešajām personām tikai šādos gadījumos:

1. pienākums nodot personas datus izriet no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem;

2. tas ir nepieciešams personas datu apstrādes mērķa (pakalpojuma nodrošināšana) sasniegšanai;

3. ar personas skaidru un nepārprotamu piekrišanu.

 SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” sniedz piekļuvi personas datiem tiem SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” darbiniekiem, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei. Minētajiem SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” darbiniekiem ir tiesības apstrādāt personas datus tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei.

 Sīkdatņu apstrāde

Persona ir informēta, ka izmantojot SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” mājas lapu tiek iegūti dati par personu, izmantojot sīkdatnes („Cookies”).

Sīkdatņu politika

SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība”, Reģ. Nr. 43603025478, juridiskā adrese: Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV-1004. SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” informē, ka interneta vietnes lkuuv.lv darbības nodrošināšanai interneta vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.

Kas ir sīkdatnes?

Neliela izmēra faili, kas tiek noglabāti Lietotāja ierīcēs. Brīdī, kad Lietotājs izmanto interneta vietni, sistēma nolasa sīkdatnes un attiecīgi pielāgo iestatījumus. Sīkdatnes ir kā atslēga, ar kuru Jūsu pārlūks pieprasa pielāgotu informāciju. Sīkdatnes izmanto arī citām funkcijām, piemēram, statistikas iegūšanai.

Kādas ir sīkdatņu kategorijas?

Mājaslapā var tikt izmantotas šādas sīkdatnes: obligātās sīkdatnes; funkcionalitātes sīkdatnes; darbības uzlabošanas sīkdatnes; mērķa vai reklāmas sīkdatnes; trešo personu sīkdatnes.

Katrai sīkdatnei ir piešķirts darbības laiks, cik ilgi tā glabā iegūtos personas datus un tos apstrādā.

Attiecīgi katra sīkdatņu kategorija var tikt iedalīta vēl divās apakškategorijās – sesijas un pastāvīgajās sīkdatnēs, kuras raksturo sīkdatnes darbības raksturu un laiku.

Informācija, kas iegūta, izmantojot sīkdatnes, var ietvert apmeklējumu datumu un laiku, aplūkotās sadaļas, mūsu mājas lapā pavadīto laiku un lapas, kas tika apmeklēta tieši pirms un pēc mūsu mājas lapas, kā arī tavu IP adresi.

SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” statistikas vajadzībām datus apstrādā „Google Analitycs” (“Google Analytics” privātuma politika un informāciju apkopošanas un analīzes politika pieejama šeit: https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800). Jums ir iespēja pārtraukt datu vākšanu “Google Analytics” vadoties pēc aprakstītās instrukcijas šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Izmaiņas personas datu apstrādē un apstrādes izbeigšana

SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

1. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

2. kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats;

3. personai ir pienākums nekavējoties informēt SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” gadījumos, kad minētie personas dati ir nepareizi vai neprecīzi, vienlaicīgi iesniedzot SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” pareizos personas datus.

Datu subjekta tiesības

Personai ir tiesības:

1. atbilstoši spēkā esošiem normatīviem tiesību aktiem, saņemt informāciju par saviem datiem un šo datu apstrādi no SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība”;

2. piekļūt personas datiem, lūgt to labošanu vai dzēšanu, ja to pieļauj spēkā esošie normatīvie tiesību akti;

3. iebilst pret personas datu apstrādi;

4. pieprasīt savu datu apstrādes pārtraukšanu vai ierobežošanu, ja šāda tiesība izriet no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem un tas neierobežo pakalpojuma sniegšanu, kā arī citas SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” funkcijas, tiesības un pienākumus;

5. atsaukt datu apstrādi, ja tās pamatā ir personas piekrišana. Šādā gadījumā netiek ietekmēta tādas apstrādes likumīgums, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana;

6. savu datu apstrādes tiesību pārkāpuma gadījumā pieprasīt, lai persona, kas veic pārkāpumu, pārtrauc šādu datu apstrādes pārkāpumu.

Persona iesniegumu par

1. datu apstrādes pārtraukšanu vai ierobežošanu;

2.  datu apstrādes piekrišanas atsaukšanu;

3. datu apstrādes tiesību pārkāpuma pārtraukšanu;

nosūta pa pastu, adresātu norādot:

SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība”, Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV-1004 vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi santa.celma@lkuuv.lv.

Datu pārzinis iesniegumu izskata viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas. Vajadzības gadījumā viena mēneša termiņu var pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu. Pārzinis informē datu subjektu par jebkuru šādu pagarinājumu un kavēšanās iemesliem mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.