2015/2016.gads

Apaļo kokmateriālu tilpuma individuālās uzmērīšanas metožu precizitātes ietekmējošo faktoru un optimizācijas iespēju izpēte:

1. aktivitātes atskaite - rokas instrumenti
2.aktivitātes atskaite - automātiskās uzmērīšanas līnijas

2020. GADS

Automatizēto uzmērīšanas ierīču un harvestera programmatūrā
ietverto mizas vienādojumu izpēte:

1. starpatskaite


 .