2015/2016.gads                                                                                                                         

Apaļo kokmateriālu tilpuma individuālās uzmērīšanas metožu precizitātes ietekmējošo faktoru un optimizācijas iespēju izpēte:

1. aktivitātes atskaite - rokas instrumenti
2.aktivitātes atskaite - automātiskās uzmērīšanas līnijas

Automatizēto uzmērīšanas ierīču un harvestera programmatūrā
ietverto mizas vienādojumu izpēte:

1. starpatskaite .