SADARBĪBAS MEMORANDS

starp
biedrību “Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrība”
biedrību “Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrība”
biedrību „Latvijas Kokrūpniecības federācija” un
biedrību “Latvijas Meža īpašnieku biedrība”

Rīgā, 2022. gada 19. aprīlī

 

Memoranda mērķis ir veicināt uz vienotiem principiem balstītas efektīvas un koordinētas sadarbības veidošanu starp Memorandā iesaistītajām pusēm Nacionālā attīstības plāna un meža nozares stratēģisko mērķu1 sasniegšanā.

Ņemot vērā meža nozares vērtības:
Valsts ir mūsu kopība,

Cilvēki ir stiprs valsts pamats,

Zeme un darbs ir mūsu labklājības saknes,

memoranda pušu kopīgās intereses:
(1) lai meži tiktu apsaimniekoti Latvijas valsts un sabiedrības labā, sniedzot lielāko vērtību, ko var radīt ilgtspējīga meža apsaimniekošana;

(2) lai dabas resursi būtu apsaimniekoti tā, lai šodienas rīcība nesamazinātu rītdienas izvēles iespējas, tajā pašā laikā nesamazinot to vērtību un

(3) lai meža nozares darbs ir vērsts uz tādas uzņēmējdarbības vides radīšanu, kas motivē nozares un tautsaimniecības turpmāku izaugsmi

1 Meža nozares stratēģiskos mērķus ir definējuši nozares profesionāļi, tajā skaitā nozares profesionālās organizācijas un pētniecības, attīstības un izglītības institūcijas.
Par meža nozares stratēģiskajiem mērķiem ir izvirzīti
(1) līdz 2030. gadam Latvijas meža nozarē pievienotā vērtība uz darba vietu tiks dubultota,
(2) līdz 2030. gadam Latvijas meža nozares koksnes produkts, nonākot pie ārpus nozares pircēja, ir pieaudzis vērtībā vismaz 12 reizes,
(3) līdz 2050. gadam Latvijas mežu ražība ir palielināta par 25%.