Misija

Meža nozares uzņēmumu konkurētspējas palielināšanas atbalsta nolūkā vadīt kopīgus izmaiņu procesus kokmateriālu plūsmas efektivitātes palielināšanai, apkopojot un analizējot ierosmes no meža īpašniekiem, mežsaimniecības pakalpojumu sniedzējiem un koksnes pārstrādes industrijas.

Vīzija

Izstrādāt atbilstošas procedūras, standartus un pamatdatu pārvaldību kā arī vienoties par kokmateriālu uzmērīšanas un kvalitātes novērtēšanas nosacījumiem un biznesa pamatdatiem Baltijas valstu tirgus reģionā.


 .