Uzmērīšanu reglamentējošo noteikumu standartu projekti

Ministru Kabineta noteikumu Nr. 744 izmaiņu projekts
  • PDF (18.08.2022.)
Apaļo kokmateriālu uzmērīšanas standarta projekts