Uzmērīšanu reglamentējošo noteikumu standartu projekti

Ministru Kabineta noteikumu Nr. 744 izmaiņu projekts
  • PDF (18.08.2022.)
 
Kokmateriālu uzmērīšanas trešās puses pakalpojuma standarta projekts
  • PDF (13.10.2021.)