Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasību projekti

Priedes stabu kvalitātes prasības
Priedes būvbaļķu kvalitātes prasības
Priedes I šķiras zāģbaļķu kvalitātes prasības
Skujkoku II šķiras zāģbaļķu kvalitātes prasības
Skujkoku III šķiras zāģbaļķu un sauskaltušu skujkoku III šķiras zāģbaļķu kvalitātes prasības
Skujkoku mietu kvalitātes prasības
Bērza finierkluču kvalitātes prasības
Skuju un lapu koku taras kluču un sauskaltušu skujkoku taras kluču kvalitātes prasības
Apses un melnalkšņa zāģbaļķu kvalitātes prasības
Oša zāģbaļķu kvalitātes prasības
Papīrmalkas, tehnoloģiskās koksnes un malkas kvalitātes prasības