Normatīvie dokumenti kokmateriālu uzmērīšanas, novērtēšanas un uzskaites jomā Latvijā

Latvijas Kokmateriālu pircēju un pārdevēju (VKP) izstrādātais priekšlikums Latvijas Standartam "Apaļo kokmateriālu uzmērīšana LVS 82:2020" 


 .