apaļo kokmateriālu uzmērīšanas standarta LVS 82:2003 aktualizācijas darba grupa

Nākamā darba grupas sanāksme: .