Kokmateriālu pircēju un pārdevēju vienotā konsultatīvā padome solidāri pārstāv un aizsargā Latvijas kokmateriālu pircēju biedrības un Latvijas kokmateriālu pārdevēju biedrības biedru un asociēto biedru intereses, ar mērķi veicināt vienotas, caurskatāmas, kvalitatīvas un precīzas mežsaimniecības un kokrūpniecības produkcijas uzmērīšanas, novērtēšanas un uzskaites sistēmas efektīvu pilnveidošanu.

Vienotās konsultatīvās padomes (VKP) darbību reglamentējošie materiāli

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Dolor sit amet

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 .