Darba grupas uzdevumi:

1. Uzdevums - Izveidot terminoloģijas vārdnīcu

2. Uzdevums - Definēt tilpuma noteikšanas precizitātes mērķus  

3. Uzdevums - Noteikt un aprakstīt tilpuma noteikšanas paņēmienu precizitātes kontroles vajadzībām