SIA "Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība" un SIA "BSW Latvia" organizētais pieredzes apmaiņas brauciens Lielbritānijā 29.05.2018. - 01.06.2018.

INFORMATĪVIE MATERIĀLI

(Foto: J. Magaznieks) Kailcirte Tilhill apsaimniekotā meža īpašumā

“Drošības” skaidrojums BSW “Dalbeattie” zāģētavā

29. maijā 21 uzņēmuma vadītāju delegācija devās uz Lielbritāniju, lai apskatītu lielākās zāģētavas un piedalītos atklātās diskusijās par jautājumiem, kas saistīti kā ar Lielbritānijas, tā Latvijas meža nozari.

Brauciena mērķis bija iepazīties ar kokmateriālu plūsmas procesu organizēšanu Lielbritānijā. Brauciena ietvaros tika apmeklēti vadošie Lielbritānijas meža nozares uzņēmumi: BSW Carlisle mill, Tilhill Forestry, BSW Dalbeattie, James Jones & Sons, kā arī tika apmeklēts Skotijas Parlaments, kur mūsu grupu uzņēma minēto uzņēmumu vadītāji.

Pirmajā dienā devāmies vizītē uz BSW “Carlisle” zāģētavu. Zāģētava atrodas uz Ziemeļiem no Carlisle pilsētas un platības ziņā aptver apmēram 15 ha. Zāģētava darbojas 75 stundas nedēļā, gada ieguldījumā nodrošinot 330 000 kubikmetru apaļkoksnes (2.4-4.8 m garumi) un kopumā gadā saražojot 178 000 kubikmetrus zāģmateriālus. Zāģētavā uzzinājām par kokmateriālu iepirkšanas sistēmu un uzmērīšanu zāģētavā.

Otrā diena ietvēra vizītes Tilhill mežsaimniecības uzņēmumā un arī BSW “Dalbeattie” zāģētavā. Tilhill mežsaimniecības uzņēmums ir BSW īpašums. Kopumā uzņēmums darbojas jau 70 gadus. Uzņēmums sniedz palīdzību iegādāties mežus, mežu zemes, projektē, stāda, aizsargā un saglabā tos. Kā papildinājums iepriekš minētajām darbībām, ir konsultēšana un finansējuma iegūšana, kā ari modernāko tehnoloģiju izmantošana mežu apsekošanā. Uzņēmums ir akreditēts pēc ISO 9001 (kvalitāte), ISO 14001 (vides aizsardzība) un OHSAS 18001 (veselība un drošība). Vizītes laikā tika apspriesti svarīgākie jautājumi par kokmateriālu plūsmu no meža uz zāģētavu, jaunu tehnoloģiju izmantošanu visos plūsmas posmos, kā arī par uzmērīšanas metodēm.

BSW “Dalbeattie” nodarbina apmēram 150 darbiniekus. 56 hektāru lielā platība spēj katru gadu saražot vairāk kā 300 000 kubikmetru zāģmateriālu. Mūsu apmeklējuma laikā tika stāstīts par kokmateriālu iepirkuma sistēmu un uzmērīšanas procesiem zāģētavā. Tika sniegts ieskats kā starp pircēju un pārdevēju darbojas kokmateriālu datu sistēma.

Trešajā dienā devāmies vizītē uz James Jones & Sons Ltd, kā arī apmeklējām Skotijas parlamentu. “James Jones & Sons” ražo visplašāko zāģmateriālu klāstu Apvienotajā karalistē. Uzņēmums nodarbojas arī ar palešu ražošanu un labošanu, kas nodrošina uzņēmumam otro vietu Apvienotajā Karalistē koka palešu ražošanā ar saražotā daudzuma jaudu- 14 miljoni gadā. Zāģētavā pastāstīja par kokmateriālu iepirkšanas procesiem un uzmērīšanu zāģētavā.

Skotijas Parlaments ir Skotijas likumdevēja iestāde, kura atrodas Edinburgā, Holirūdas apgabalā. Parlamentā uz četriem gadiem demokrātiski tiek ievēlēti 129 locekļi. Parlamentā bija tikšanās ar Parlamenta locekli Emmu Hārperi un “Confor” izpilddirektoru Stjuartu Gūdalu.