Kvalitātes noteikšanas precizitātes vadības darba grupa