Konference

DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA KOKMATERIĀLU PLŪSMAI MEŽA NOZARĒ

2020. gada 23. septembrī
attālināti un klātienē Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Lielā iela 2
no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Konferences mērķis: palielināt katra atsevišķa uzņēmuma motivāciju digitālai transformācijai

Konferences programma pieejama šeit: KONFERENCES PROGRAMMA
Lai reģistrētos konferencei spiediet šeit: REĢISTRĒTIES KONFERENCEI

Konferences dalības maksa:
Klātienes dalība - 30 EUR
Attālinātā dalība - 10 EUR

Lūgums reģistrēties un apmaksāt konferences dalības maksu līdz 14.09.2020.

Rekvizīti apmaksas veikšanai:

SIA „Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība”
Reģ.Nr. 43603025478
Adrese: Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV-1004
Konta Nr. LV70UNLA0050007669769 .