KOKMATERIĀLU DATU PLŪSMAS ORGANIZĒŠANA ELEKTRONISKAI DATU VADĪBAI 2019. gada 7. jūnijs