EIP vadības grupas sanāksmes

VIENOTAS KOKMATERIĀLU PLŪSMAS PĀRVALDĪBAS ATBALSTA SISTĒMAS IZSTRĀDE EFEKTĪVĀKAI MEŽSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAI LATVIJĀ

NĀKAMĀ EIP VADĪBAS GRUPAS SANĀKSME PLĀNOTA:

Projekta Nr. 18-00-A01612-000019

20.12.2021.Sanāksmes protokols
04.10.2021.Sanāksmes protokols
05.07.2021. – Sanāksmes protokols
01.04.2021.Sanāksmes protokols
05.01.2021.Sanāksmes protokols
05.10.2020.Sanāksmes protokols
01.07.2020.Sanāksmes protokols
06.04.2020. – Sanāksmes protokols
06.01.2020.Sanāksmes protokols
02.10.2019. – Sanāksmes protokols
03.07.2019. Sanāksmes protokols
08.05.2019.Sanāksmes protokols
08.02.2019. – Sanāksmes protokols, Sanāksmes prezentācija