Konference

DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA KOKMATERIĀLU PLŪSMAI MEŽA NOZARĒ

23.09.2020.

Ar zemkopības ministra Kaspara Gerharda uzrunu, 23. septembrī Latvijas Lauksaimniecības universitātes Aulā tika atklāta konference “Digitālā transformācija kokmateriālu plūsmai meža nozarē”, kuras mērķis bija palielināt katra atsevišķa uzņēmuma motivāciju digitālai transformācijai.

Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klauss rosina domāt par meža nozares stratēģisko mērķu sasniegšanu – kā lietderīgāk izmantot zemi, cilvēka laiku un, ko jēgpilni no koksnes vēl radīt Latvijā, uzsverot, ka nākotnē būs arvien vairāk jāsadarbojas biznesam, zinātnei un izglītībai.

“Domnīcas Certus” padomes priekšsēdētāja vietnieks Artis Grinbergs atzīmē, ka digitālā transformācija būs būtisks komponents uzņēmuma darba ražības un ieņēmumu palielināšanā. Rosina skatīties jaunu tehnoloģisku risinājumu un platformu virzienā, meklējot to pielietojumus nozarē, sākot ar maziem līdz lieliem uzņēmumiem.

“VMF LATVIA” padomes loceklis Mārtiņš Gaigals uzsver, ka “Bizness standartu pasaulē ir stabilāks, drošāks un atvieglo sadarbību. Nozare veiksmīgi īsteno kokmateriālu uzskaites attīstības digitālās transformācijas stratēģiju. Lietderīgi būtu, ja kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrību kopīgi izstrādātās procedūras un metodikas varētu apstiprināt un publicēt kā standartus oficiāli atzītā standartizācijas institūcijā.”

“Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadības” valdes loceklis Jānis Magaznieks atzinīgi novērtē pircēju un pārdevēju spēju vispirms vienoties par kopīgām attīstības pamatnostādnēm un nedaudz vēlāk tās arī reāli izpildīt, kā arī norāda uz ieguvumiem datu apmaiņā starp uzņēmumiem, izmantojot informāciju sistēmas nevis tērējot savu dārgo laiku pie e-pastiem.

“Latvāņi” valdes locekle Linda Grīnberga atzīmē, ka uzņēmuma digitalizācijas procesā ir svarīgi atcerēties, ka tieši cilvēki ir tie, kas nodrošina uzņēmuma sniegumu, nevis otrādi.

Zviedru kolēģi Anders Rixon (VMF LATVIA, Koksnes plūsmas datu centrs), Håkan Larsson (Biometria), Lars Persson, (Biometria) dalās ar savu pieredzi dažādu platformu attīstību, izmantošanu un stratēģiskiem izaicinājumiem Zviedrijas mežsaimniecībā.

AS “Latvijas valsts meži” biznesa sistēmu risinājumu direktors Māris Kuzmins skaidro, ka personāls ir daļa no informācijas sistēmām un tās nevar eksistēt bez personāla. AS “Latvijas valsts meži investē informācijas sistēmās, kas ļauj padarīt lielāku darba apjomu ar esošo darbinieku skaitu, samazināt mehāniska darba apjomu, nodrošināt darbinieku un informācijas mobilitāti un samazināt iespējas kļūdīties.

“Koksnes plūsmas datu centra” valdes loceklis Ivars Kalmuks informē, ka “Mums ir nepieciešamā platforma, lai jau šobrīd strādātu ar e-pavadzīmēm, nepieciešams tikai ir šo sistēmu izmantot. Preces pārvietosies bez papīra tuvākajā nākotnē un papīra pavadzīmes būs retums. Nepieciešama nozares dalībnieku aktīvāka iesaiste sistēmas izmantošanā.”

PREZENTĀCIJAS

  • E-pavadzīme 
    (Ivars Kalmuks, SIA Koksnes plūsma sdatu centrs)