Darba grupa par individuālo uzmērīšanu

DARBA GRUPAS UZDEVUMI:

1. UZDEVUMS – IZVEIDOT TERMINOLOĢIJAS VĀRDNĪCU

2. UZDEVUMS – DEFINĒT TILPUMA NOTEIKŠANAS PRECIZITĀTES MĒRĶUS

3. UZDEVUMS – NOTEIKT UN APRAKSTĪT TILPUMA NOTEIKŠANAS PAŅĒMIENU PRECIZITĀTES KONTROLES VAJADZĪBĀM