DARBA GRUPA PAR GRUPVEIDA UZMĒRĪŠANU

DARBA GRUPAS UZDEVUMI:

1. Grupveida tilpuma noteikšanas principu izstrāde (manuāli, automātiski); 

2. Priekšlikumu izstrāde precizitātes mērķiem un pārbaudei;

3. Priekšlikumu sagatavošana pakalpojumu autorizācijai.