Darba grupa par apaļo kokmateriālu kvalitātes standartu

DARBA GRUPAS UZDEVUMI:

Aktualizēt koksnes vainu definīcijas, robežvērtības, vērtēšanu, redukcijas un vispārējos nosacījumus

IEPRIEKŠĒJO SANĀKSMJU MATERIĀLI