Biedrības

Ir izveidotas Latvijas Kokmateriālu pircēju un Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības, lai vienotu kopīgas kokmateriālu pircēju/pārdevēju intereses un kliedētu sašķeltību kokmateriālu uzmērīšanas vidē.Vēlies sistēmas izveidē piedalīties arī Tu? Tad sazinies ar mums vai arī ar kādu no biedrību vadītājiem.

BIEDRĪBU NODIBINĀJUMA MĒRĶIS:

PĀRSTĀVĒT, AIZSARGĀT KOKMATERIĀLU PIRCĒJU UN PĀRDEVĒJU TIESĪBAS UN INTERESES; AR SAVU DARBĪBU VEICINĀT NEATKARĪGAS, VIENOTAS, KVALITATĪVAS UN PRECĪZAS MEŽSAIMNIECĪBAS UN KOKRŪPNIECĪBAS PRODUKCIJAS UZMĒRĪŠANAS, VĒRTĒŠANAS UN UZSKAITES SISTĒMAS PILNVEIDOŠANU, KĀ ARĪ TEHNOLOĢISKO IEKĀRTU METROLOĢIJAS SISTĒMAS ATTĪSTĪBU BALTIJĀ.

LATVIJAS KOKMATERIĀLU PIRCĒJU BIEDRĪBA

Adrese: Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV-1004
Kontakti:

Valdes loceklis
Juris Menniks
juris.menniks@lkuuv.lv

LATVIJAS KOKMATERIĀLU PĀRDEVĒJU BIEDRĪBA

Adrese: Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV-1004
Kontakti:

Valdes loceklis
Žanis Bacāns
zanis.bacans@lkuuv.lv

LATVIJAS KOKMATERIĀLU PIRCĒJU BIEDRĪBAS BIEDRI UN ASOCIĒTIE BIEDRI:

LATVIJAS KOKMATERIĀLU PĀRDEVĒJU BIEDRĪBAS BIEDRI UN ASOCIĒTIE BIEDRI: