Sanāksmes dienaskārtība pieejama šeit.
S
anāksmes materiāli un cita aktuālā informācija pieejama šeit.