MISIJA
Meža nozares uzņēmumu konkurētspējas palielināšanas atbalsta nolūkā vadīt kopīgus izmaiņu procesus kokmateriālu plūsmas efektivitātes palielināšanai, apkopojot un analizējot ierosmes no meža īpašniekiem, mežsaimniecības pakalpojumu sniedzējiem un koksnes pārstrādes industrijas
VĪZIJA
Izstrādāt atbilstošas procedūras, standartus un pamatdatu pārvaldību, kā arī vienoties par kokmateriālu uzmērīšanas un kvalitātes novērtēšanas nosacījumiem un biznesa pamatdatiem Baltijas valstu tirgus reģionā.

SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” (LKUUV) dibināts 2006. gadā ar mērķi meža nozares uzņēmumu konkurētspējas palielināšanas atbalsta nolūkā vadīt kopīgus izmaiņu procesus kokmateriālu plūsmas efektivitātes palielināšanai, apkopojot un analizējot ierosmes no meža īpašniekiem, mežsaimniecības pakalpojumu sniedzējiem un koksnes pārstrādes industrijas.

LKUUV vienlīdzīgās daļās pieder Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrībai un Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrībai.

Paveiktais

LKUUV izstrādātās procedūras:

  • Nr. VKP2/2018 “Procesa atbildību sadalījums kokmateriālu uzmērīšanai ar automātiskajām uzmērīšanas iekārtām (AUI)”
  • Nr. VKP3/2018 “Faktisko raukumu piemērošana, uzmērot apaļos kokmateriālus individuāli ar uzmērīšanas paņēmienu tievgaļa caurmēra mērījums, izmantojot raukumu”
  • Nr. VKP6/2020 “Kokmateriālu grupveida uzmērīšanas ierīču atbilstības izvērtēšana”

 

Pārskatīts un aktualizēts:

  • Latvijas standarts LVS 82:2020 – “Apaļo kokmateriālu uzmērīšana”
  • Uzsākts darbs pie apaļo kokmateriālu kvalitātes prasību pārskatīšanas
  • Uzsākts darbs pie mizas parametru noteikšanas izmaiņu aktualizēšanas