Regulatory Environment

Normatīvie dokumenti kokmateriālu uzmērīšanas, novērtēšanas un uzskaites jomā Latvijā

Latvijas Kokmateriālu pircēju un pārdevēju (VKP) izstrādātās procedūras Biznesa regulējumam